Trójca

Bóg,
Pan,
Duch Święty,
O Trójco błogosławiona!

Ojciec,
Syn,
Pocieszyciel,
O Trójco błogosławiona!

Dawca,
Szafarz,
Rozdzielający,
O Trójco błogosławiona!

Duch działań,
Duch posług,
Duch łask,
O Trójco błogosławiona!

Źródło,
Rzeka,
Orzeźwienie,
O Trójco błogosławiona!

W Trzech
Troistość,
Lecz jedno działanie,
O Trójco błogosławiona!

Istnienie,
Życie,
Poznanie,
O Trójco błogosławiona!

Miłość,
Łaska,
Dar jedności,
O Trójco błogosławiona!

Bóg jest miłością,
Chrystus łaską,
Duch Święty darem jedności,
O Trójco błogosławiona!

Gdy jest miłość, jest i łaska,
Jeśli jest miłość i łaska, to jest dar jedności,
Wszyscy razem w pojedynczych, i jedno w Trzech,
O Trójco błogosławiona!

Mariusz Wiktoryn (+ 363)
Przełożył ks. Marek Starowieyski