Góra Błogosławieństw

Kiedy Bóg mówi, mówi o sprawach, które mają największe znaczenie dla każdej osoby, dla ludzi XXI wieku, nie mniej, niż dla tych z pierwszego wieku. Dziesięć Przykazań i Błogosławieństwa mówią o prawdzie i dobroci, o łasce i wolności: o wszystkim, co jest niezbędne, by wejść do Królestwa Chrystusowego.

Św. Jan Paweł II,[Góra Błogosławieństw, 24 marca 2002]