Różaniec z św. Janem Pawłem II

Tajemnica I. Zwiastowanie


„Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo 
i uczynił go zdolny do miłości. Poprzez miłość wypełnia się 
nasze przeznaczenie, którym jest naśladowanie Boga.”
Z przemówienia, Rzym, 2004r.

Każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Każdego z nas Bóg uczynił zdolnymi do miłości. Pragnie do każdego z nas codziennie przychodzić. Jednak kiedy przychodzi nie ogłasza całemu światu, że oto nadchodzi wielki moment. Przychodzi w ciszy, nieraz wręcz niepostrzeżenie, nie wprost, lecz przez anioła  jak do Maryi w dniu Zwiastowania. Przychodzi i składa w nasze ręce największy dar – Miłość. I cicho zaprasza nieść miłość całemu światu.


Tajemnica II. Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Miłość otwiera na drugiego człowieka, stając się tym samym podstawą ludzkich relacji. 
Uzdalnia do przekraczania bariery własnych słabości i uprzedzeń. 
Oczyszcza pamięć, uczy nowych dróg, otwiera perspektywę prawdziwego pojednania”.
Z przemówienia, Drohiczyn, 1999r.

Miłość nie pozwala nam pozostać w miejscu. Chcę abyśmy wyruszyli w drogę. W podróż w nieznane, w świat relacji z drugim człowiekiem. Wymaga to jednak wysiłku, rezygnacji z własnej wygody, przyzwyczajeń. Jednak nigdy w tej podróży nie pozostajemy sami. Maryja też nie została sama. Wyruszając w drogę do Elżbiety niosła z sobą najcenniejszy dar – Boga. Niesiona w sercu miłość uzdalnia do przekroczenia bariery własnych słabości i uprzedzeń. Niesiona w sercu Miłość pozwala pokonać lęk, wyruszyć w nieznane, w podróż do drugiego człowieka. I ty już dziś możesz wyruszyć w podróż by nieść światu Miłość.


Tajemnica III. Narodzenie Pana Jezusa Czytaj dalej Różaniec z św. Janem Pawłem II