Ikona

[z Dziejów Apostolskich 1, 12 -14]

Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.

[komentarz]

Maryja dała ziemi Jezusa Chrystusa. Ukazała Go Józefowi, ukazała Go pasterzom, ukazała Go Janowi Chrzcicielowi, ukazała Go poganom. Przyniosła Jezusa do świątyni, wskazała Go jako mądrość Ojca uczonym, wskazała Go Apostołom na weselu w Kanie, pokazała Go ukrzyżowanego jako zbawienie całemu światu, na Kalwarii. Ukazała Go też Ojcu, zwracając niebu w dniu Wniebowstąpienia, ukazuje Go wszystkim wierzącym… Ona wskaże nam Jezusa przy naszym wejściu do raju.

Giacomo Alberione [1884 – 1971]

[modlitwa]

Witaj, Tyś Apostołów niemilknące usta;
Witaj, niezwyciężone męstwo zwycięstwa wieniec noszących.
Witaj, podporo wiary naszej mocna;
Witaj łaski dowodzie jasny.
Witaj, która piekło ogołacasz;
Witaj, która nas chwałą przyodziewasz.
Witaj, Oblubienico Dziewicza!

Z Akatystu