Trójca

W znaku
Ojca
i Syna
i Ducha Świętego
Ducha bardzo Świętego
pomóż nam w jedności
z Maryją
przeżyć
radosne,
bolesne
i chwalebne
tajemnice
Jezusa

Spraw, abyśmy ożywieni
przez wiarę naszego Chrztu,
pożywieni Eucharystią
i odnowieni Ogniem
Pięćdziesiątnicy
żyli zawsze i wszędzie
w myślach, słowach i czynach
jako wierni świadkowie
Chrystusa Pana
i Miłości Jego Boskiego Serca.

Kard. Leon Suenens