Maryjo,
tak prosta, że najświętsza,
pomóż mi być tym, kim jestem –
ani mniejszym, ani większym,
ani uboższym, ani bogatszym,
ani głupszym, ani mądrzejszym.
Maryjo,
tak pokorna, że wysławiana,
naucz mnie
pieśni wdzięczności,
która w tonacji
Twojego Magnificat
uwielbia Pana. Amen.

s. Michaela Kaczmarek CSL