unnamed
Trwają przygotowania do ingresu nowego arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Uroczystość odbędzie się w sobotę 7 czerwca o godzinie 12.00. Wśród zaproszonych gości są kardynałowie, arcybiskupi i biskupi polscy, zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich i związków religijnych obecnych w naszym kraju oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. 

Uroczystości ingresowe poprzedzi kanoniczne objęcie archidiecezji gnieźnieńskiej przez abp. Wojciecha Polaka, które odbędzie się przed południem w Rezydencji Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Następnie wszyscy obecni kardynałowie, arcybiskupi i biskupi przejdą w procesji do katedry gnieźnieńskiej, gdzie o godzinie 12.00 sprawowana będzie Msza św. Przy wiekowych Drzwiach Gnieźnieńskich nowego Prymasa Polski powita Kapituła Prymasowska. Jej prepozyt bp. Krzysztof Wętkowski poda abp. Polakowi do ucałowania krzyż legacki, który przysługuje arcybiskupom gnieźnieńskim od XIII wieku i odtąd będzie towarzyszył nowemu Prymasowi Polski podczas wszystkich ceremonii liturgicznych. W dalszej części uroczystości głos zabierze abp Józef Kowalczyk, a następnie nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestiono Migliore odczyta tekst papieskiej bulli nominacyjnej. Dalej abp Kowalczyk przekaże nuncjuszowi pastorał, który abp Migliore wręczy abp Polakowi, po czym nowy Prymas zajmie miejsce na katedrze arcybiskupów gnieźnieńskich, a przedstawiciele duchowieństwa i wiernych świeckich złożą mu wyrazy oddania i szacunku. Będą wśród nich: biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej, kapłani, siostry i bracia zakonni oraz wierni świeccy. Po liturgii Słowa nowy Prymas Polski wygłosi homilię, a następnie rozpocznie się liturgia eucharystyczna. Na koniec głos zabierze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, a abp Wojciech Polak udzieli wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa. W uroczystym ingresie nowego pasterza archidiecezji gnieźnieńskiej wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim na czele. Obecni będą także kardynałowie, arcybiskupi i biskupi polscy oraz abp Włodzimierz Juszczak i bp Eugeniusz Popowicz z Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Kościół gnieźnieński liczy także na obecność biskupów z zagranicy, rektorów Polskiej Misji Katolickiej oraz zwierzchników i przedstawicieli Kościołów Chrześcijańskich i związków religijnych obecnych na terenie RP. Zaproszono przełożonych prowincjalnych oraz siostry przełożone zgromadzeń działających w archidiecezji gnieźnieńskiej. W ingresie nowego Prymasa Polski uczestniczyć będą także jego rodzice, rodzeństwo, krewni i przyjaciele, a także współpracownicy. Abp Wojciech Polak będzie 90 arcybiskupem metropolitą i 57 Prymasem Polski w dziejach archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej. Zapraszamy do uczestnictwa i modlitwy w intencji nowego pasterza świętowojciechowej archidiecezji gnieźnieńskiej.