Nabożeństwo do Maryi, które obserwujemy u świętych, związane było ściśle z osobą Chrystusa, a konkretnie z darem Jego Człowieczeństwa; ono ukształtowało się w łonie Maryi. Święta Teresa od Jezusa często przestrzegała przed rozważaniem osoby Jezusa w oderwaniu od tajemnicy Maryi. Jej nie można zrozumieć bez Syna; On z kolei chce, aby Matka uczestniczyła w życiu i udzielaniu się Boga. Gdy w mistycznym doświadczeniu dane było świętej Teresie spojrzeć na wspólnotę Trójcy Świętej, wyraźnie dostrzegła w Niej obecność Maryi, słysząc jednocześnie słowa Ojca: ”Oddałem ciebie Synowi mojemu i Duchowi Świętemu, i tej Pannie Najświętszej. Cóż ty za to możesz oddać Mnie?”. Jezus i Maryja są niepojętym darem ojcowskiego Serca Boga dla każdego z nas. Nie wolno ich nigdy rozdzielać; są na zawsze razem. Nabożeństwo maryjne, które traci z pola widzenia osobę Chrystusa, nie jest prawdziwym nabożeństwem.