Tam przystąpili do Niego uczniowie i pytali Go o przypowieść o chwaście”. Niekiedy się zdarzało, że wprawdzie chcieli czegoś się dowiedzieć, lecz „obawiali się zapytać”. Skąd zatem wzięła się im tutaj ta odwaga? Słyszeli słowa: „Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego” i nabrali odwagi. Dlatego też pytają na osobności, nie żeby zazdrościli tłumom, lecz zachowując prawo Pańskie. ,,Im zaś, powiada, nie dano”.
Dlaczego pominęli przypowieści o kwasie i ziarnie gorczycy, a pytają jedynie o to? Pominęli je jako bardziej zrozumiałe, tę natomiast chcieli zrozumieć jako wyrażającą więcej niż poprzednie i powstającą z nimi w związku. Pragną się dowiedzieć, gdyż już nie będzie powtarzał im tego samego. Widzieli przecież, że przypowieść ta zawiera wielką groźbę. Dlatego [Chrystus] nie gani ich, lecz objaśnia to, co powiedział.
Zawsze mówiłem, że nie trzeba przypowieści brać dosłownie, gdyż wyprowadzano by stąd wiele niedorzeczności. Tego właśnie uczy nas [Chrystus] tutaj, w ten sposób interpretując tę przypowieść.

św. Jan Chryzostom

Św. Jan Chryzostom († 407), biskup Konstantynopola, pisarz chrześcijański, wybitny kaznodzieja zwany Złotoustym. (Homilie na ewangelię św. Mateusza, XLVII, L 27, „Ojcowie Kościoła komentują Biblię”, wyd. Apostolicum 2011).