Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w 2014 r. przeżywaliśmy po raz pierwszy z udziałem Konwentu Wągrowieckiego Paulinów – gospodarzy parafii Wniebowzięcia NMP. Uroczystość rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w wągrowieckiej farze. Koncelebrze przewodniczył ks. kan. Leonard Kowalczyk,

który wygłosił homilię. Współkoncelebransami byli: dziekan wągrowiecki ks. kan. Piotr Kalinowski – proboszcz parafii farnej i o. Dariusz Nowicki OSPPE – proboszcz naszej parafii. Procesja przeszła od fary do kościoła Świętych Ap. Piotra i Pawła. Szliśmy ulicami: Klasztorną, Jana Pawła II, przez Rynek, dalej ulicą Kolejową i Cysterską. Wielka rzesza uczestników procesji z obu parafii, przy umiarkowanej pogodzie przedostatniego dnia tegorocznej wiosny pokazała, jak silna to tradycja zakorzeniona w naszym narodzie, który kultywując to święto, dokumentuje również publicznie swą wiarę i to jest siła naszej wiary, której nawet nie był w stanie zakłócić epizod przy drugim ołtarzu, gdy na Rynku, w trakcie celebrowania obrzędu, z umieszczonych tam głośników rozbrzmiały – jakoby na zagłuszenie naszej uroczystości – głośne dźwięki melodii nie związanych z naszą uroczystością. Dostrzegalne oburzenie uczestników procesji wydaje się w pełni uzasadnione. Nie wiem, czy to przypadek, czy czyjeś niedopatrzenie, ale jakoś dziwnie się to kojarzy z minionymi czasy, ale też z naszą burzliwą współczesnością, a ściślej z teraźniejszością. Niezależnie od tego niefortunnego zdarzenia, należy wyrazić radość z tak licznego udziału parafian i to jest najważniejszym efektem naszej przynależności do Kościoła i godnego, publicznego zaprezentowania swej religijności. Przy ostatnim ołtarzu, na terenie placu przykościelnego, przyjęliśmy Błogosławieństwo przez posługę dziekana wągrowieckiego ks. kan. Piotra Kalinowskiego, a podziękowanie za uczestnictwo w procesji wraz z zaproszeniem do licznego udziału w całej oktawie Bożego Ciała złożył o. Dariusz Nowicki OSPPE. Uroczystość zakończyła Msza św. w kościele Świętych Ap. Piotra i Pawła. Bogu dziękujemy, że mogliśmy być w tym dniu razem i wyrazić w ten sposób naszą wdzięczność za wszystkie otrzymane łaski.

Janusz Marczewski