14 października

„Powinnaś stale nieść krzyż, jaki ci daję, czy to wewnętrzny, czy zewnętrzny, nigdy się nie u s k a r ż a ć, ani nie zrażać jego ciężarem i długim trwaniem. Czy nie wystarczy, że otrzymujesz go z ręki Przyjaciela, którego Serce pełne miłości przeznaczyło ci go przed wiekami?”.

15 października

Zaufaj dobroci Jezusa, Pana naszego w znoszeniu krzyżów, jakie ci zsyła, a On cię nie opuści, bo umie dobywać dobro z tego, co nas gnębi i wyprowadzać swoją chwałę z naszych utrapień.

Święta Małgorzata Maria Alacoque, Sercem pisane, Rady i myśli na każdy dzień roku