Maryjo, obyśmy przez Ciebie mieli dostęp do Twego Syna! O Ty, która miałaś szczęście znaleźć łaskę, by zrodzić nam życie i zbawienie!

Niech ten, którego Bóg nam dał przez Ciebie, przyjmie nas także przez Ciebie.

Niech Twoja świętość usprawiedliwi przed Nim winę naszego zepsucia, a Twoja pokora, która urzeka oczy Boga, niech sprawi, żeby wybaczył nam naszą próżność.

Niech Twoja niezmierna miłość przykrywa mnogość naszych grzechów, a Twoja chwalebna płodność niech i nas uczyni płodnymi w dobre dzieła.

O nasza Pani, nasza Obrończyni! Pojednaj nas z Twoim Synem, poleć nas i przedstaw nas Jemu.

Błogosławiona Dziewico, przez łaskę, którą znalazłaś u Boga, przez przywileje, któreś otrzymała, przez miłosierdzie, którego jesteś Matką, spraw, żeby Jezus, Twój Syn i nasz Pan, dał nam kiedyś uczestniczyć z Tobą w chwale i szczęśliwości wiecznej. Amen.

Św. Bernard z Clairvaux (zm. 1072)