Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc.
Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się
zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie.
Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele.
Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby się oparł wszystkim
wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich,
których namaściłeś, aby wielbili imię Ojca i Jego Syna
Jednorodzonego.

Leon XIII