Polska
Jesteś nieśmiertelny kraju moich przodków!
Ojczyzno ukochana, Polsko moja!
Nieśmiertelna przez Twą odwieczną sławę.
Nieśmiertelna przez Twoją sztukę i literaturę,
której niepodobna wymazać z pamięci narodów.
Nieśmiertelna przez miłość, którą żywią ku Tobie Twoje dzieci,
a której równej nie masz na świecie.
Śmiem to wypowiedzieć z czołem wzniesionym i z dumą w sercu.
( św. Urszula Ledóchowska [1865-1939] – wypowiedź w marcu 1916 r. w Kopenhadze podczas koncertu charytatywnego na rzecz Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce)

Św. Urszula Ledóchowska – „Cud na Wisłą”
Ale naród walczył – powstawały oddziały obronne studentów, gimnazjalistów, harcerzy, robotników, a nawet kobiet. W kościołach Warszawy lud trwał na kolanach prze Jezusem Eucharystycznym w monstrancjach. Ksiądz Achilles Ratti – nuncjusz apostolski ( późniejszy papież Pius XI ) był świadkiem tych wydarzeń.
Dziś inny wróg u wrót narodu, rodziny, każdego z nas.

Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981) wołał:
„Musimy mieć oczy i serca pełne historycznej czujności”.

Święty Jan Paweł II:
„Polska potrzebuje nade wszystko ludzi sumienia”.

Aby sumienie kształtować i umacniać, trzeba:
– poznawać naukę katolicką, którą znajdujemy w Ewangelii, w Listach Pawłowych, w nauce Soboru, w wypowiedziach papieży, biskupów, ojców zakonnych i kapłanów ;
– to, co poznajemy, przemieniamy w zasady postępowania;
– uświadomić sobie, że sąd oparty na wierze jest mocny i niepodważalny;
– wiedzieć, że zasady muszą wypływać z osobistego przekonania.