Cyprian Kamil Norwid

Cyprian Kamil Norwid
1821-1883

Maryjo, Pani Aniołów – u Ciebie
O Twej korony prosim zmartwychwstanie – –
***
A niech się wola Twego Syna stanie
Na z i e m i- n a s z e j, tak, jako jest w Niebie.
***
I niechaj wielkie będzie zmiłowanie
O d g ó r y – j a s n e j k u b i e g u n o m n o c y:
***
Bo zapatrujem się na krzyżowanie
I E l o j -l a m m a!… – wołamy – pomocy!…
***
Maryjo, Pani Aniołów, u Ciebie
O twej korony prosim zmartwychwstanie – –
***
A niech się wola Twego Syna stanie
Na z i e m i- n a s z e j, tak, jako jest w Niebie…
Amen.