Maryja

Najmilsze Serce Maryi,
któreś pomiędzy wszystkimi sercami stworzeń
jest najczystsze i miłością ku sercu Jezusa
najbardziej gorejące, a względem nas, grzeszników,
najmiłosierniejsze,
uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego,
wszystkie łaski, o które Cię prosimy.
O Matko miłosierdzia,
jedno westchnienie Twoje,
jedno uderzenie Serca Twego
gorejącego miłością ku Sercu Boskiego Syna Twego
może nas pocieszyć i umocnić.
Uczyń nam tę łaskę,
a to Boskie Serce Jezusowe
dla miłości synowskiej, którą ma ku Tobie
i zawsze mieć będzie,
niezawodnie Cię wysłucha
i przyjdzie nam z pomocą. Amen.

Znak na niebie, s. 158