Już w najbliższą niedzielę, 29 listopada w kościele katolickim rozpocznie się Adwent – czyli czas przygotowania do Bożego Narodzenia.

Czterotygodniowy okres przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego jest pamiątką historycznego przyjścia Chrystusa przed dwoma tysiącami lat w Betlejem. Jednocześnie Adwent przypomina o oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów.

Tegoroczne oczekiwanie na Boże Narodzenie, jak i sam okres Świąt, w tym roku z pewnością różnić się będzie od tego, który znamy, i na który z utęsknieniem czekamy. Ale zmienią się jedynie czynniki zewnętrzne: Msze św. on-line, Wigilia spędzona w mniejszym gronie, to wszystko nie oznacza, że duchowo nie możemy przeżywać tego okresu tak, jak zawsze.

O tym przypominają biskupi w Apelu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na czas Adwentu: „W porównaniu z poprzednimi, tegoroczny Adwent będzie wyjątkowy – czytamy w Apelu – Pandemia zmieniła nasz codzienny sposób funkcjonowania, również w wymiarze duszpasterskim i praktyk religijnych. W wielu osobach wywołuje ona lęk i niepewność. W wielu już zostawiła trudne doświadczenie choroby, a nawet śmierci bliskiej osoby”.

„Właśnie dlatego prosimy, aby w nadchodzącym czasie otworzyć nasze serca na nadzieję, którą przynosi Chrystus. Niech oczekiwanie na spełnienie tej nadziei umocni naszą wiarę, stając się źródłem pokoju serca oraz przyczyni się do przemiany nie tylko pojedynczych osób, ale i całych społeczności – naszych rodzin i naszej ojczyzny” – proszą biskupi.

Tradycyjnie i w tym roku w czasie Adwentu w kościołach odprawiane będą Msze poranne zwane Roratami, czyli nabożeństwa ku czci Maryi Panny. W Roratach wspomina się fakt przyjęcia przez Maryję dobrej nowiny od Archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego.

„Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w codziennych Mszach Świętych Roratnich, do spotkań z przebaczającym Jezusem w Sakramencie Pojednania, do prywatnej bądź wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia, przy zachowaniu wszystkich obostrzeń sanitarnych” – podkreślono w Apelu Prezydium.

W Apelu nie zabrakło słów do kapłanów: „Kapłanów prosimy o jeszcze większą gorliwość duszpasterską – zgodnie ze wskazaniami swoich biskupów – zwłaszcza odnośnie do celebracji Eucharystii, posługi konfesjonału i innych sakramentów oraz duszpasterskiego towarzyszenia wiernym w ich codziennych zmaganiach. Serdecznie prosimy wszystkich księży proboszczów, aby stwarzali wiernym możliwość uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych zarówno w kościele, jak i on-line”.

Oprócz Mszy Roratnich w czasie Adwentu prawie we wszystkich wspólnotach parafialnych w Polsce odprawiane są kilkudniowe rekolekcje adwentowe. Praktykuje się nabożeństwo pokutne, dzień pokutny, post adwentowy, modlitwę, jałmużnę i wyciszenie.

Symboli i tradycji czasu adwentowego jest wiele. Jednym z najbardziej wymownych jest wywodzący się z Niemiec wieniec adwentowy wykonany z gałązek drzewa iglastego z czterema świeczkami, symbolizującymi cztery niedziele adwentowe.

W okresie adwentu bardzo ważna jest symbolika światła. Znane są aż cztery rodzaje świec adwentowych. Są to: świeca roratnia, świeca kalendarzowa, świeca maryjna i lampiony adwentowe.

Innym adwentowym zwyczajem jest przygotowywanie ozdób choinkowych, a także upominków gwiazdkowych.

W dawnej polskiej tradycji istniał zwyczaj religijnych spotkań z czytaniem Pisma św., modlitwą, śpiewaniem pieśni adwentowych w długie adwentowe wieczory. Były to tzw. wieczornice adwentowe.

*

Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy w Kościele nowy rok liturgiczny i duszpasterski, który przeżywać będziemy w Polsce pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”, którego celem jest pogłębienie świadomości czym jest Eucharystia w życiu chrześcijanina, zrozumienie symboliki celebracji eucharystycznych i częstego w nich uczestnictwa.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / es
wykorzystano inf. z: www.episkopat.pl