Boże Narodzenie

Panem naszym uwielbionym
Przez Dziewicę narodzonym,
Raduj się, człecze!

Aniołowie się radują,
Gdy Dzieciątko adorują,
Raduj się, człecze!

Anioł ogłosił nowinę
Pasterzom o tej Dziecinie,
Raduj się, człecze!

Ten, który początku nie ma,
W łonie Matki spoczywa,
Raduj się, człecze!

Z gwiezdnego tronu na niebie
Zstąpił, aby zbawić ciebie,
Raduj się, człecze!

Utwór pochodzący z XI wieku.