Hostia

Przyjdź, Panie Jezu,
szukaj Twojego sługi, szukaj owcy znękanej.
Przyjdź, Pasterzu!
Pozostaw dziewięćdziesiąt dziewięć,
a przyjdź szukać tej jednej, która się zgubiła.
Szukaj mnie, bo i ja Ciebie szukam.

Szukaj mnie, znajdź mnie,
przyjmij mnie i nieś mnie.
Zechciej przygarnąć tego, którego znajdziesz.
Weź na swoje barki tego, którego przyjąłeś.
Kochane brzemię nie jest dla Ciebie ciężarem.

Przyjdź więc, Panie!
Przyjdź szukać Twojej owcy.
Przyjdź Ty sam!
Przyjdź, a będzie zbawienie na ziemi
i radość w niebie.
Przyjdź, Zbawienie błądzących,
Odpoczynku zmęczonych,
Życie umierających.
Przyjdź!

Św. Ambroży z Mediolanu (zm. 397)