Anioł Stróż

Aniele, Stróżu mój,
który zawsze wpatrujesz się
w oblicze Boże i chcesz, bym
z tobą kiedyś przebywał w niebie;
proszę, wyjednaj mi u Boga przebaczenie,
że tyle razy byłem głuchy na Twe rady,
że grzeszyłem w Twojej obecności,
że tak mało pamiętam o Twojej bliskości.

(bł. Jakub Alberione)