Boże, od Ciebie otrzymaliśmy miłość w zarodku,
aby w nas rosła i dojrzewała,
pozwól nam zanieść do Ciebie wspólne wołanie
o wzrost tej miłości i o jej owocowanie każdego dnia
więcej i więcej.
Spraw, niechaj nasza miłość będzie cierpliwa,
uczynna, wolna od zaborczości i zazdrości.
Niech miłość nasza nie szuka zaszczytów,
nie czyni nikomu źle, niech będzie pokorna,
cicha i uprzejma.
Daj nam taką miłość!
Niech miłość Twoja w nas leczy nasze samolubstwo,
niech umie przebaczać i niech nie unosi się gniewem.
Daj nam taką miłość!
Niech miłość nasza raduje się sprawiedliwością i prawdą,
niech pomaga znosić mężnie wszystko, co boli i rani.
Daj nam taką miłość!
Niech nasza miłość będzie wierna i ufna,
dodająca odwagi innym i pocieszająca w niedoli.
Daj nam taką miłość
Duchu Święty, Miłości Ojca i Syna, wlewaj w nasze serca
miłość Bożą, abyśmy mogli miłować Boga w Trójcy Świętej
jedynego i naszych bliźnich – dzieci Boże – mocą Twojej
w nas miłości. Amen.

Leon Walaszek SDB, U źródeł Bożej Miłości, Katowice 1971, s. 269-270