Szczęśliwa przyjaźń:
Świętym jest na ziemi,
kto umiał przyjaźń zawrzeć ze świętymi.

Adam Mickiewicz

Jedynie Bóg jest prawdziwą radością człowieka. (…). Tylko Bóg może zaspokoić ludzkie marzenia. Jego radość jest inna niż ta, którą daje świat. Jest nagrodą wieczną dla świętych, którzy potrafili wiele odrzucić, by zyskać jedyny cel, zbawienie. To On jest prawdziwą radością. Pismo Święte mówi: „Oczekiwanie uczciwych – radością, nadzieja bezbożnych przepadnie (Prz 10, 28).Obiecanym przez Jezusa Chrystusa Pocieszycielem jest Duch Święty, który wszystkich napełnia swoją radością (por. J 14, 15-18). Jednym z Jego darów, obok miłości, pokoju, cierpliwości, dobroci, wierności i łagodności chrześcijańskiej, jest radość, prawdziwa radość Boża.

Napełniona tą radością była także Maryja, która zrodziła Zbawiciela – przyczynę radości dla wszystkich. Radość Maryi udzielała się także innym z Jej otoczenia. Gdy poszła do swej krewnej, weszła do domu i wymówiła słowa pozdrowienia, w łonie Elżbiety poruszyło się z radości dziecię. Również stary Symeon cieszył się ze spotkania Maryi i Jej Syna. Mędrcy, przedstawiciele pogan u żłóbka betlejemskiego, także doświadczyli radości. Maryja była w wieczerniku z Apostołami w dzień, gdy Jej Syn spełnił obietnicę i przez Ducha Świętego napełnił wszystkich radością i pokojem. Jeżeli naszą radością jest zbawienie, które przyszło na świat na przez Jezusa Chrystusa, to Maryja ma w tym swój udział. Przez Nią więc wiedzie jedyna droga do prawdziwej radości.

MODLITWA WIGILIJNA

Maryjo czysta, błogosław tej,
Co w miłosierdzie nie wierzy.
Niech jasna Twoja strudzona dłoń
Smutki jej wszystkie uśmierzy.
Pod Twoją ręką niechaj płacze lżej.

Na wigilijny ześlij jej stół
Zielone drzewko magiczne,
Niech, gdy go dotknie, słyszy szmer pszczół,
Niech jabłka sypią się śliczne.
A zamiast świec daj gwiazdę mroźnych pól.

Przyprowadź blisko pochód białych gór,
Niechaj w jej okno świecą.
Astrologowie z Chaldei, z Ur,
Pamięć złych lat niech uleczą.
Zmarli poeci niechaj dotkną strun,
Samotnej zanucą kolędę.

Czesław Miłosz (1911-2004)