Jego Ekscelencja Ks. Abp Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski w Gnieźnie

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o podniesieniu Księdza Biskupa – przez papieża Franciszka – do godności arcybiskupa i powierzenia posługi Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski. W imieniu wszystkich wiernych parafii Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu oraz Konwentu Wągrowieckiego Paulinów, przekazuję Księdzu Prymasowi życzenia Błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, a nadto siły i woli w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji. Świadomi tej roli, której pełnienia zażądał Bóg, zapewniamy Księdza Prymasa o naszym modlitewnym wsparciu. Wspominając wizyty Ks. Biskupa w naszej parafii, ufamy, że będziemy mogli wspólnie zanieść modlitwę dziękczynną za ten dar, w naszej paulińskiej parafii w Wągrowcu w dniu naszego parafialnego odpustu Wniebowzięcia NMP. Ponawiając nasze zaproszenie, czekamy z ufnością. Szczęść Boże !

o. Dariusz Nowicki OSPPE

Proboszcz Wągrowiec, 7.czerwca A. D. 2014