Z życia:

Przeczuwający bliski kres swojego ziemskiego żywota zazwyczaj spisują swoją ostatnią wolę, tzw. Testament. Zamieszczają w nim między innymi podział majątku wśród swoich najbliższych i wszelkich dóbr, jakie przez całe życie zdołali zgromadzić.

Z liturgii dnia:

„Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1).

Z nauczania św. Wincentego a Paulo:

„Nasz Pan ustanowił Najświętszy Sakrament jako podstawę życia religijnego. Uczynił to w nocy przed męką jako uroczysty testament wyrażający Jego nieskończoną miłość ku rodzajowi ludzkiemu. Uczynił to, abyśmy pojednani z Bogiem w zbawczej męce i śmierci, mogli każdego dnia doznawać owoców tej ofiary i przyjmować Jego święte Ciało”.

***

Ustanawiając Najświętszy Sakrament w ten wielkoczwartkowy wieczór, nie mogłeś mi dać więcej, niż mi dałeś, Panie, przez Ciała i Krwi swej ofiarowanie na wieczną pamiątkę. Apostoł zanotował, że w ten sposób dałeś mi największy dowód swojej miłości: „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). „Do końca” to znaczy bez reszty, do ostatnich granic, w jakich tylko można było się oddać. Od tego czasu pozostajesz ze mną „aż do końca”, czyli raz na zawsze, do końca moich dni i aż do skończenia świata.

Wraz ze św. Wincentym wyznaję, że za ten dar tak wielki „powinniśmy nieustannie wzbudzać akty wdzięczności i czci, uznania i pokory. Powinniśmy prosić aniołów, aby nas wspomagali w dziękczynieniu, bo sami nie potrafimy czynić tego w należyty sposób. Niech Bóg będzie uwielbiony i błogosławiony za bezcenny dar Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, który staje się naszym pokarmem i napojem”. Umywając nogi apostołom powiedziałeś, Jezu, że „dałeś nam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13, 15). Uważam, że słowa te odnoszą się nie tylko do pokornego służenia sobie nawzajem, ale i do Eucharystii, którą ustanawiając poleciłeś „czynić na Twoją pamiątkę (por. 1 Kor 11, 24 n). Obie wypowiedzi znaczą bowiem tyle, że za Twoim przykładem mam się oddawać Bogu i ludziom cały, z duszą i ciałem, współuczestnicząc w Twojej Najświętszej Ofierze. Taki jest Twój, Jezu, Testament dla wszystkich, których do końca umiłowałeś.