Różaniec

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
a Bogiem było Słowo.

C z ę ś ć r a d o s n a

Zwiastowanie:

Kim Ty jesteś, Jezu?
– słowem, które stało się Ciałem
i zamieszkało wśród nas.

Nawiedzenie:

Kim Ty jesteś, Jezu?
– Źródłem łaski prze Matkę,
która Cię nosi.

Boże Narodzenie:

Kim Ty jesteś, Jezu?
– Miłością, łaskawością Bożą
i Bożym pokojem.

Ofiarowanie:

Kim Ty jesteś, Jezu?
– Oczekiwanym Zbawieniem,
ofiarowany Ojcu za nas.

Znalezienie Jezusa:

Kim Ty jesteś, Jezu?
– Synem człowieczym,
poddanym Józefowi i Maryi,
Synem cieśli, rzemieślnikiem.

C z ę ś ć b o l e s n a

W Ogrójcu:

Kim Ty jesteś, Jezu?
– Ja jestem dobrym pasterzem,
który daje życie za owce.

Biczowanie:

Kim Ty jesteś, Jezu?
– Mężem boleści.
Cierniem ukoronowanie:
Kim Ty jesteś, Jezu?
– Tym, o którym powiedziano: Oto człowiek.
Droga krzyżowa:
Kim Ty jesteś, Jezu?
– Jam jest Droga, Prawda i Życie.
Ukrzyżowanie:
Kim Ty jesteś, Jezu?
– Barankiem Bożym,
który gładzi grzechy świata.

C z ę ś ć c h w a l e b n a

Zmartwychwstanie:

Kim Ty jesteś, Jezu?
– Zwycięzcą śmierci i pogromcą szatana.

Wniebowstąpienie:

Kim Ty jesteś, Jezu?
Zbawicielem świata i Księciem pokoju.

Zesłanie Ducha Świętego:

Kim Ty jesteś, Jezu?
– Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności,
ale będzie miał światłość życia.

Wniebowzięcie Maryi:

Kim Ty jesteś, Jezu?
– Dawcą chwały i szczęścia.

Ukoronowanie Maryi:

Kim Ty jesteś, Jezu?
– Jestem nagrodą przewyższającą wszelkie pragnienia.

S. J. M. Ostreyko