konsekracja

Bądź uwielbiony, Jezu, w wielkim dziele głoszenia Ciebie w dzisiejszym świecie. Umacniaj darami swego Ducha tych, którzy podejmują ten trud. Prowadź ich swoimi drogami.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność, bądź za to uwielbiony i daj nam uczestniczyć w Bóstwie Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę. Który żyje i króluje przez wieki wieków. Amen.