Kapłan († 1962)Wspomnienie 9 maja

Jest pierwszym świętym pochodzącym z Malty. Kiedy w 1906 r. przyjmował święcenia, miał już gotowy pomysł na to, jak pogłębić życie religijne prostych ludzi. Zamarzyło mu się stowarzyszenie diakonów świeckich, którzy będą w swoich środowiskach głosić Ewangelię i nauczać doktryny Kościoła. Jak na ówczesne czasy był to niesłychanie nowatorski projekt – wizja świeckich, i to robotników, głoszących słowo Boże, nie mieściła się w głowach wielu, także hierarchów. Ksiądz Preca jednak nie poddawał się. Znalazł współpracownika w osobie Eugeniusza Borga, przygotował go starannie i towarzyszył mu w dalszym jego działaniu. Tak powstało Towarzystwo Nauki Chrześcijańskiej, z czasem zwane MUSEUM – to skrót od pierwszych liter łacińskiej sentencji Magister utinam sequatur Evangelium universus mundus, którą tłumaczy się jako: „Nauczycielu, oby cały świat podążył za Ewangelią!” Jest to zgromadzenie diakonów, żyjących w celibacie, którzy w środowiskach, w których żyją i pracują, katechizują głównie dorosłych. Zgromadzenie zatwierdzono na prawie biskupim po 26 latach, w 1932 r. W roku 1957 członkom założonego przez siebie Towarzystwa zaproponował do prywatnego odmawiania 5 nowych tajemnic różańcowych, które nazwał „tajemnicami światła”. W 2002 r. w niemal niezmierzonej formie posłużyły św. Janowi Pawłowi II, który wprowadził je w całym Kościele.

Święty Jerzy Preco, wspieraj nas, gdy pragniemy głosić Dobrą Nowinę w naszych środowiskach!