Apostoł Wspomnienie 14 maja

W ostatnim wystąpieniu papieskim z cyklu poświęconego apostołom Benedykt XVI wspomina także o św. Macieju, który zastąpił Judasza: „po święcie Paschy został wybrany w miejsce zdrajcy”. Odbyło się to przez losowanie, po uprzedniej modlitwie apostołów do Ducha Świętego. Kandydatów było dwóch: Józef Barsabas, zwany także Justus, oraz Maciej. We wspomnianej katechezie, wygłoszonej podczas audiencji generalnej, 18 października 2006 roku, papież przypomina, że o św. Macieju wiadomo tylko tyle, ile zapisano na temat jego wybrania w Dziejach Apostolskich. Miał towarzyszyć Jezusowi od chrztu Janowego aż do wniebowstąpienia. Był też świadkiem Jego zmartwychwstania. „Do tej wielkiej wierności – mówi Benedykt XVI – dołączyło się później Boże powołanie, by zajął miejsce Judasza, jakby dla zrekompensowania jego zdrady”.

Papież jednocześnie zauważa, że „nawet jeśli w Kościele nie brakuje chrześcijan niegodnych i zdrajców, każdy z nas musi być przeciwwagą dla popełnianego przez nich zła przez składanie przejrzystego świadectwa Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi”.

Święty Macieju, ucz nas wiernego trwania przy Panu Jezusie.