Jezus staje się ubogi w Najświętszym Sakramencie, dając wszystko co ma, nic nie zatrzymując, by posiąść nasze serca i własną Osobą je ubogacić. Aby Go naśladować oraz pozyskać Jego Najsłodsze Serce powinniśmy wzgardzić sobą.

Św. Małgorzata Maria Alacoque


Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Majestat Jezusa, jego chwała objawiły się w poranek Zmartwychwstania, kiedy grób w którym spoczywał okazał się pusty (Łk 24. 1 – 3). Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa nadaje sens całemu naszemu życiu. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał – mówi św. Paweł – to daremna byłaby nasza wiara. Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa nasze życie ma sens. A to zmartwychwstanie jest objawieniem Jego wielkiego majestatu. Dzi
ękujmy Jezusowi za to, że objawił nam swój majestat.


s. M. Damiana Szmidt