Niech łaska Ducha Świętego będzie w nas obecna!
Niech w sercach naszych uczyni swe mieszkanie.
Duchu, który oświecasz i żywisz wszystkich ludzi,
usuwając wszystkie skazy duchowe,
rozprosz noce i oschłości naszych dusz.
Święty miłośniku dobrych myśli,
zechciej w dobroci swojej
namaścić nasze zmysły.
Ty, który usuwasz wszystko, co nas zawstydza,
uczyń jasnym spojrzenie człowieka wewnętrznego,
aby mógł widzieć Ojca niebieskiego,
bo tylko serca czyste mogą Go oglądać.

Duchu Święty, kiedy słowem Twoim
stwarzałeś niebo i ziemię,
unosiłeś się nad wodami jak ptak,
który wysiaduje,
i zapłodniłeś wody, aby wydały życie.
Twoje tchnienie dało ludziom ich byt duchowy.

Ty natchnąłeś proroków, aby zapowiadali Chrystusowe dzieła.
Ty umocniłeś Apostołów, ażeby zanieśli
światu całemu Twoje posłannictwo.
Ty gromadzisz w jedność ludy różnorakie.
Ty je uczysz wielbić Boga prawdziwego.
Ty najdoskonalszy ze wszystkich mistrzów,
uczysz w sposób przedziwny świętych wszystkich wieków.
Wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy.
Bez Ciebie są one daremne i niegodne Boga.