Boże Stwórco i Obrońco ludzi, Ty ukształtowałeś mnie na swój obraz i przez łaskę chrztu przedziwnie odnowiłeś moją godność. Wejrzyj na mnie, Twojego sługę i usłysz moje błagania. Proszę Cię, niech moje serce przepełni blask Twojej chwały. Oddal ode mnie przemoc, lęk i przerażenie, abym w pokoju ducha razem z braćmi mógł Cię wielbić w Twoim kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.