Święty Józefie, tak jak niegdyś byłeś u boku Jezusa, tak dzisiaj bądź przy nas, by nam towarzyszyć w naszej wędrówce do Boga. Ucz nas być ubogimi i małymi w naszej pracy, cierpliwymi na wygnaniu, pokornymi i niepozornymi w życiu, żarliwymi w modlitwie i odważnymi w miłości. Amen.