KLIKNIJ ZDJĘCIA – ODPUST WNIEBOWZIĘCIA NMP

Podobnie jak w latach poprzednich, parafialne obchody odpustowe Wniebowzięcia NMP przebiegały wg utrwalonego już w tradycji zwyczaju. Rozpoczęliśmy je w wigilię święta, uczestnicząc w procesji Maryjnej z modlitwą różańcową ulicami naszego miasta. Przeszliśmy z filialnego kościoła Św. App. Piotra i Pawła do parafialnego kościoła oo. Paulinów pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie uczestniczyliśmy we mszy św. wigilijnej, zakończonej Apelem Jasnogórskim, której przewodniczył proboszcz o. Józef Stępień. Koncelebransem ks. dr Marek Studenski – Wikariusz Generalny diecezji bielsko-żywieckiej, który wygłosił homilię. Z racji dzisiejszego wspomnienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego, swoje wystąpienie poświęcił głównie osobie świętego męczennika, przybliżając nam wiele nieznanych faktów z życia świętego. Wskazał także, że św. Maksymilian wszystko, co zamierzał zrealizować w swym życiu zakonnym, opierał na modlitwie do Matki Bożej, i nigdy się nie zawiódł. Zachęcał też, byśmy w swym życiu częściej korzystali z wstawiennictwa Matki Bożej, a Ona zawsze skłonna jest nas wysłuchać i darzyć pomocą. Oprawę muzyczną mszy św. zapewnili znani nam z bożonarodzeniowego koncertu kolęd p. Anna Wolak – śpiewaczka, a jednocześnie skrzypaczka, pedagog – absolwentka cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” oraz p. Dominik Mazur –organista, organmistrz, pianista, dyrygent, kompozytor, pedagog i muzykoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Z kolei niedzielna msza św. odpustowa zgromadziła znaczną rzeszę parafian i gości. Przewodniczył jej ks. dr Marek Studenski – Wikariusz Generalny diecezji bielsko-żywieckiej. Koncelebransami o. Józef Stępień i o. Emanuel Matusiak. W homilii celebrans wskazał na siłę modlitwy kierowanej do Matki Bożej i wiarę w Jej wstawiennictwo, a przytoczone przykłady nam to dobitnie uzmysłowiły. Obecni byli także licznie przybyli księża dekanatu wągrowieckiego z ks. kan. Witoldem Chmielewskim – wicedziekanem na czele. Po mszy św. przeszliśmy w procesji eucharystycznej wokół zabudowań klasztornych, a wracając do świątyni, przyjęliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem przez posługę celebransa, który także dokonał aktu poświęcenia przyniesionych kwiatów i ziół. Końcowymi akcentami uroczystości był hymn „Te Deum laudamus” i polska pieśń religijna „Boże coś Polskę”, których siłę naszego śpiewu podkreśliły gromko brzmiące organy, co dodatkowo stworzyło wyjątkowość odpustowej uroczystości.
Wraz z dzisiejszą uroczystością odpustową Wniebowzięcia NMP, przeżywaliśmy jednocześnie 40.rocznicę rekonsekracji naszej świątyni. Przypomnijmy ! Działo się to dokładnie w dniu 10 września 1981 r., w czasie obchodów 600-lecia naszego miasta. Tego dnia – jak możemy wyczytać w kronice parafialnej – przybył do Wągrowca Prymas Polski ks. abp Józef Glemp – Metropolita Gnieźnieński i Warszawski, który w przemówieniu do wiernych wspomniał swój pierwszy kontakt z Wągrowcem, kiedy to po studiach teologicznych, właśnie w Wągrowcu rozpoczynał swą pracę duszpasterską, wówczas, jako prefekt parafii farnej. Procesję z fary do klasztoru poprowadził wówczas ks. Prymas. Towarzyszyli mu księża biskupi Jan Czerniak, Jan Michalski, ks. infułat Bernard Czajka z poznańskiej fary, ks. kan. Stanisław Walkowiak – redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego” oraz około 80.kapłanów. Ks. Prymasa w procesjonalnym orszaku poprzedzała delegacja władz administracyjnych w osobach: Naczelnika Miasta Stanisława Wilczyńskiego, jego zastępcy Janusza Muszyńskiego, przewodniczącego MRN Karola Botura, I sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR Adama Budniaka. Za delegacją władz miejskich podążali zasłużeni dla miasta i kościoła, a wśród nich prof. dr Tadeusz Nożyński – historyk, mec. Bolesław Nieżychowski – prawnik, Edward Andrzejak – zasłużony działacz społeczny, prof. Ignacy Borucki – pedagog i rzeźbiarz parafii, prof. Piotr Sadłowski – polonista i kronikarz, Aleksander Aleksandrowicz – pracownik parafii. Po odmówieniu modlitwy konsekracyjnej nastąpiło przewidziane rytem konsekracyjnym namaszczenie murów kościelnych, którego z mandatu ks. Prymasa dokonali: ks. kan. Kanclerz Kurii Gnieźnieńskiej Edmund Palowodziński wraz z „synem” Wągrowca ks. kan. Janem Kulińskim. W wygłoszonej homilii poprzedzającej akt konsekracji, ks. Prymas wspomniał m.in. osobę ks. Edmunda Mikołajczaka, inicjatora dzieła odbudowy spalonego przez Niemców klasztoru i kościoła. Dzisiaj, po 40.latach możemy cieszyć się z tamtych dokonań, które pozwalają nam z ufnością patrzeć na przyszłość naszej parafii, zawiadywanej obecnie przez oo. Paulinów, niezmiennie i z pełną konsekwencją realizujących wymagane i oczekiwane działania rozwojowe.

Janusz Marczewski