Bądź pochwalony, Duchu mocy i prawdy.
Ty jesteś ogniem miłości,
która płonie w sercu samego Boga.
Ty jesteś światłością, która rozjaśnia
drogę całego wszechświata.
Ty jesteś obrońcą, który świadczy
o prawdzie w sercu każdego bytu.
Pocieszycielu, Ty w każdej chwili
pocieszasz człowieka obecnością
nieskończonej miłości Boga.
Ty, zawsze wierny, nigdy nie opuszczasz tego,
kto szuka Pana.
Rozdawco wszystkich darów,
Światłości naszych serc,
Tchnienie miłości,
Źródło radości,
Chwalimy Ciebie!