W dniu 23 stycznia 2013 r. w wieku 83 lat odszedł do Pana Prymas Polski Józef kardynał Glemp. Żegnaliśmy wielkiego Polaka, żegnaliśmy wikariusza naszej parafii w latach 1957/1958 i prefekta w Liceum Pedagogicznym w Wągrowcu. Ks. Prymas Glemp zawsze chętnie wracał do Wągrowca, co my mieszkańcy, którzy pamiętają Jego wizyty w naszym mieście – mogą zaświadczyć, bo mieliśmy w tych wydarzeniach okazję uczestniczyć. Ks. Kardynał bywał w Wągrowcu wielokrotnie. Poza okresem, w którym pełnił funkcję wikariusza w naszej parafii, wspomnę tu chociażby o kilku spotkaniach. W dniu 12 marca 1969 r. ks. Józef Glemp, jako referent Sekretariatu Prymasa Polski ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego, towarzyszył mu w odwiedzinach Domu Księży Zasłużonych im. ks. Jakuba Wujka, który to Dom działał przy naszej parafii. Rok 1981 – Klasztor wita swego Arcypasterza. Niezliczone rzesze wągrowczan towarzyszyły ks. Prymasowi w czasie Jego niezapomnianej wizyty w czasie przełomowych wydarzeń lat osiemdziesiątych XX w. Był dzień 26 maja 1983 r. – uroczystość benedykcji naszego Kościoła p. w. św. Apostołów Piotra i Pawła. Tym uroczystościom, na zaproszenie Proboszcza ks. inf. Zenona Willi przewodniczył ks. Prymas Glemp. Dzień 28 kwietnia 1996 r. – 999.rocznica śmierci św. Wojciecha. Delegacja naszej parafii uczestnicząca w tej niezwykłej uroczystości, została serdecznie powitana przez ks. Prymasa w Seminarium Prymasowskim w Gnieźnie. Tych kilka zdarzeń wskazuje na niezwykłe związki ks. Prymasa z naszym miastem. Mimo wyjątkowo trudnej posługi w latach przełomu ustrojowego, potrafił ks. Prymas znaleźć czas, by towarzyszyć nam w chwilach, które my zapamiętamy z racji Jego w nich uczestnictwa, wyrażając naszą wdzięczność za wszystko, co w swym ziemskim bytowaniu dla nas uczynił. Wdzięczni za to wszystko , módlmy się, by dobry Bóg i nasza Matka Wniebowzięta, doceniając Jego zasługi dla Kościoła Polskiego i Powszechnego, obdarzyli Go życiem wiecznym i należną nagrodą za Jego ziemskie dokonania. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.                                                                                                                                                        Styczeń A. D. 2013                                                                                                                                                                                                   „Wniebowzięta” nr  4/545 Rok XI

Janusz Marczewski