Wągrowiecki klasztor oo. Paulinów stał się jednym z ważniejszych miejsc, w których trwały miejskie obchody jubileuszu 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W dniu 11 listopada obchody rozpoczęto mszą św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył proboszcz, przełożony klasztoru o. Dariusz Nowicki. Współkoncelebransem o. Emanuel Matusiak. O godz. 19.00 odbył się Koncert pamięci poległych w walce o niepodległość – historyczne pieśni ojczyste oraz „Pieśni Polskie” w wykonaniu Orkiestry Symfoników Bydgoskich, Chóru Akademickiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wągrowieckiego Chóru Kameralnego oraz Chóru „The Hoor”. Koncert zgromadził wielką rzeszę parafian i sympatyków, którzy zgotowali wykonawcom należną im owację. Organizatorzy wyrazili słowa podziękowania oo. Paulinom za umożliwienie /tym razem już po raz szósty/ zorganizowania koncertu w świątyni parafialnej. W trakcie koncertu rozbrzmiały: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Rota, pieśń I Brygady Legionów Polskich i inne znane pieśni patriotyczne, a finalnym akcentem był wspólnie odśpiewany hymn Polski. W dniu 12 listopada ponownie jesteśmy na Eucharystii w klasztorze, tym razem w intencji mieszkańców powiatu wągrowieckiego i naszej Ojczyzny. Uroczystej mszy św. koncelebrowanej przewodniczył dziekan wągrowiecki ks. kan. Tomasz Kruszelnicki. Współkoncelebransami byli ks. kan. Piotr Kalinowski – proboszcz parafii farnej i o. Dariusz Nowicki. Obecny był ks. prałat Andrzej Rygielski – emerytowany proboszcz parafii św. Wojciecha. W wygłoszonej homilii celebrans przypomniał heroizm walki polskich patriotów w walce o niepodległość, ich wielką rolę, dzięki którym możemy żyć w wolnej, niepodległej Polsce. W uroczystej mszy św. udział wzięły władze samorządowe i niezliczona liczba pocztów sztandarowych z całego powiatu wągrowieckiego.

Janusz Marczewski