W Pani

Matko Najświętsza, uproś nam,
abyśmy choć trochę tak wierzyli w Jezusa,
choć trochę tak Mu ufali,
choć trochę tak Go kochali,
jak Ty.
Uproś nam u Boga, byśmy w duszy naszej,
choć trochę byli tak spokojni,
choć trochę tak szczęśliwi,
jak Ty.
Najpiękniejsza, a przy tym taka człowiecza,
taka prosta, taka macierzyńska, serdeczna…
Nie przerażasz ogromem,
nie odpychasz sprawiedliwością,
jesteś nam bliska.
Z jaką miłością uśmiechasz się.
Do kogo?
Do Jezusa, którego trzymasz na rękach.
Naucz nas, Święta Matko, kochać Jezusa.
Amen.

Klasztor OO. Paulinów – Wągrowiec