WIELKA SOBOTA

Już Cię żegnam,
najmilszy Synu Chrystusie,
Serca mego pociecho, śliczny Jezusie;
Cóż ja pocznę, utrapiona,
Matka Twoja opuszczona,
straciwszy Ciebie!
Weź mnie raczej na śmierć z sobą,
wolę umrzeć razem z Tobą,
żyć społem w niebie.

Lament Matki Boskiej, XVII w.