Misje

Panie Jezu Chryste, spojrzyj, prosimy na Twoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili – aby dawać świadectwo słowu Twemu i Twej miłości. Bądź im obrońcą mocnym, umocnieniem silnym i cieniem w południe, ochroną przed potknięciem się i ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im, Panie, towarzyszy sztandar Krzyża, ozdobiony Twoim wizerunkiem, w uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego światło i wytrwanie.
Amen.