św. Gertruda

Zakonnica (†1302)Wspomnienie 16 listopada

Żyła w średniowiecznych Niemczech. Od piątego roku życia przebywała w klasztorze cysterek, najpierw jako uczennica, z zamiłowaniem zdobywająca wiedzę humanistyczną i teologiczną, później jako mniszka. W wieku 26 lat przeżyła głębokie nawrócenie „od pobożności do Boga żywego”. Rozpoczął się nowy etap jej życia. Otrzymała dar objawień oraz proroczych wizji. Jej zjednoczenie z Bogiem skupiło się na tajemnicy miłości Serca Jezusowego. Swoje modlitwy i objawienia zapisała z polecenia Pana Jezusa w dziele „Objawienia”. W czasie jednego z objawień Bóg zapytał ją, czy pragnie zdrowia, czy cierpienia. Gertruda odpowiedziała: „Wszechmogący Boże, proszę, daj mi to, co podoba się Tobie. Nie dbaj o moje pragnienia. Ja wierzę, że to, co od Ciebie otrzymam, będzie dla mnie najlepszym darem”. Papież Benedykt XVI powiedział o swojej rodaczce: „Gertruda, jedna z najsłynniejszych mistyczek, jedyna kobieta niemiecka zwana «Wielką», w uznaniu zasług dla kultury i głoszenia Ewangelii: swoim życiem i myślą wywarła szczególny wpływ na duchowość chrześcijańską. Jest to kobieta niezwykła, obdarzona szczególnymi wrodzonymi talentami, oraz nadzwyczajnymi darami łaski, odznaczająca się bardzo głęboką pokorą i gorliwością w zabieganiu o zbawienie bliźniego, głębokie zjednoczenie z Bogiem w kontemplacji oraz gotowość do spieszenia z pomocą potrzebującym”.

Św. Gertrudo, dopomóż nam podążać za tym, co się Bogu podoba.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Wielbię Cię, wychwalam i pozdrawiam najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa, z którego jako ze źródła miodopłynnego łask, wszelkie dobro i wszelka słodycz spłynęła i spływa. Dzięki ci składam ze wszystkich sił duszy mojej, żeś mnie strzegło, oddając za mnie Bogu Ojcu chwałę i dziękczynienie. A teraz, o słodka miłości moja, Jezu mój kochany! Oddaję Ci nędzne i niegodne serce swoje jako ofiarę poranną, i z jak największym nabożeństwem zamykam je w najsłodszym Sercu Twoim, a powierzając je Tobie proszę, abyś w nie raczył przelać Boskie potoki łask i zapalił je świętą swoją miłością. Amen.

Modlitwa poranna św. Gertrudy