Sąd Boży

Ludzka niewiedza, skoro dzielimy ją z aniołami, nie jest więc powodem do wstydu. Nikt nie zna na przykład terminu końca świata, nawet aniołowie. „Syn człowieczy przyjdzie w godzinie, której się nie spodziewacie”, a zatem „niech nikt jednak nie bada ciekawie czasu”. Wiemy tylko tyle, iż poprzedzi go powtórne przyjście Chrystusa „na głos archanioła i trąby Bożej”.

Św. Cyryl Jerozolimski