Boże Narodzenie

Bądź uwielbiony, Jezu, Zwycięzco śmierci w tych, którzy już od nas odeszli. Niech doświadczą Twego miłosierdzia, przebaczenia grzechów, a pozostający w czyśćcu przejdą do chwały Twojego królestwa.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność, bądź za to uwielbiony i daj nam uczestniczyć w Bóstwie Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę. Który żyje i króluje przez wieki wieków. Amen.