Nie dajemy wam Boga, bo Go sami odszukać musicie we własnej duszy, w samotnym wysiłku. Nie dajemy wam Ojczyzny, bo ją odnaleźć musicie własną pracą serca i myśli. Nie dajemy miłości człowieka, bo nie ma miłości człowieka bez przebaczenia, a przebaczać to mozół i trud… Dajemy wam jedno, tęsknotę za lepszym życiem… które kiedyś będzie, za życiem prawdy i sprawiedliwości. Może ta tęsknota doprowadzi was do Boga i Miłości.

Janusz Korczak

Bardzo trudno jest postępować wbrew utartym normom, zwyczajom przyjętym przez społeczność. Pozostawanie w dziewictwie przez całe życie nie cieszyło się popularnością u Żydów. Dopiero Jezus, dając przykład czystości, przekazał ludziom nowy etyczny ideał pozostawania w dziewictwie ze względu na wyższą wartość Królestwa Bożego, którego nie powinno nic i nikt przesłaniać. Oczywiście, ten ideał dziewictwa jest dostępny tylko dla niektórych. Jednocześnie bowiem Jezus uświęcił i podniósł do rangi sakramentu spotkanie mężczyzny i kobiety w małżeństwie.

Maryja tak była prowadzona przez Ducha Świętego, że od chwili niepokalanego poczęcia dziewictwo ceniła bardziej od macierzyństwa. Nie mając wcześniej wzorca dla swego dziewictwa, sama stała się wzorem. Ideał chrześcijańskiego dziewictwa w Niej ma swój prawzór i swoje uzasadnienie. Dlatego nazwana jest Panną nad pannami, jako jedyna w swoim rodzaju dziewica w pełnym znaczeniu tego słowa. W Niej urzeczywistnia się ideał, za którym podążają zastępy wierzących. W czasie ziemskiego życia Maryi niewielu rozumiało Jej pozostawanie w dziewictwie.

„Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt” (Pnp 2, 2). Maryja była wyjątkowym człowiekiem, przewodnikiem kreślącym nowe szlaki ku Bogu. Lilia, której ciernie nie zagłuszyły, ale która wielu uchroniła i porwała za sobą.

Nieustanna jest pomoc Maryi dla wszystkich, którzy decydują się na trudne drogi życia w samotności, w wyjątkowym poświęceniu wszystkiego, aby wszystko zyskać. Święty Tomasz z Akwinu, mówiąc o Jej pięknie w czasie życia ziemskiego, twierdzi, że we wszystkich, którzy Ją widzieli i z Nią się spotkali, wzbudziła miłość do czystości. Umiała promieniować swoją niewinnością i oddziaływać na wielu. Tym bardziej będąc już w niebie, swoim pośrednictwem rodzi Ona dziewictwo. Ktokolwiek próbuje odpowiedzieć na trudne powołanie do dziewictwa, powinien u Niej wypraszać potrzebne Mu łaski. Ktokolwiek wybiera wyjątkowe, trudne i cierniste drogi Bożych przykazań, w Niej znajdzie Patronkę i Wspomożycielkę, która tak wiele rozumie.

MARYJA, CZYSTA DZIEWICE

Maryja, czysta Dziewice,
Daj nam widzieć Boże lice,
Niebieskie dziedzice!

Czysta, Krysta jeś poczęła
I snosiła, porodziła,
Z nas pirwsza prosiła.

Przez ten Twój naświętszy owoc,
Miła Panna, racz nam wspomoc,
Na duszy, na ciele wzmoc.

Widzisz, żesmy opętani
Wielikimi niemocami,
Przez to proś za nami.

Wierzymy, iż Cię wysłusza
Ten, Jen wszystkim światem rusza,
Jego wsza twarz słusza.

Tyś naświętsza modlisz kiegdy,
Modlą wszytcy święci tegdy,
Milczą – milczysz wszegdy.

Abychom na tem kazaniu,
Przyszli k [swemu] Bożskiemu poznaniu,
Po tem zawitaniu.

Zgotowano jest wszem dobrym,
A osobnie Bogiem szczodrym.
Pozdrowi pozdrowienim

Z nas każdy. Tym pozdrowi ją
Anjoł, gdyż naświętsza wieci,
Rzkąc: „Zdrowaś jeś Maryja”.

Anonim