5 T Ś Ustanowienie Eucharystii

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.  Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.  Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.(J 6, 51-56). 

*

Dziś zrozumiałam wiele tajemnic Bożych. Poznałam, że Komunia święta trwa we mnie do następnej Komunii świętej. Żywa i odczuwalna obecność Boża trwa w duszy, ta świadomość pogrąża mnie w głębokim skupieniu, bez żadnego z mej strony wysiłku… Serce moje jest żywym tabernakulum, w którym się przechowuje żywa Hostia. Nigdy nie szukałam Boga gdzieś daleko, ale we własnym wnętrzu; w głębokości własnego jestestwa obcuję z Bogiem swoim. (  “Dzienniczek”, nr 1302)

*

Jezus powiedział: „Gorąco pragnąłem spożyć z wami ten posiłek”. W tych słowach została wypowiedziana cała tęsknota Jezusa za nami. Całym sercem pragnę,byście tu byli, pragnę was spotykać, pragnę was zobaczyć, być z wami. Pragnę, aby moja miłość w was była i przemieniała wasze życie, nadawała mu smak. Jezu, spraw, byśmy ciągle pragnęli przyjmować Ciebie w Eucharystii, spraw, by Komunia nas przemieniała!

Światło w drodze

Życie ludzkie jest drogą – drogą, która się rozpoczęła, ale nigdy się już nie skończy, drogą prowadzącą przez całą wieczność. I dlatego tak ważne jest obrać właściwą drogę, skierować się do prawdziwego celu, poddać się działaniu niezawodnego światła. Pomyłka może nas dużo kosztować, nawet wieczność całą. I dlatego Anna Kamieńska radzi:

‘Zapomnij wszystko

słów będziesz się uczyć od nowa

aż wróci Prawy Pan

dźwignie nas drżących z niemoty”.

Cóż to są za słowa, których nas nauczył Pan? Mówi o tym Elias Canetti:

„Są to słowa bez których nie potrafimy żyć, takie jak miłość, sprawiedliwość i dobroć. Dajemy się im zwieść, potem się do nich rozczarowujemy tylko po to, żeby wierzyć w nie jeszcze bardziej”.

A na innym miejscu: „W ciemnościach waga tych słów jest podwójna”.

Trzeba dodać: Słów Bożych. Bo tylko Słowo Boże może rozjaśnić ciemności, wyprowadzić z błędu, wskazać drogę. Szczęśliwi ci, którzy uwierzyli w moc słowa objawionego, bo oni nie przestaną chodzić w światłości. Kto się z miłością wczytuje się w Ewangelię, ten nigdy nie straci właściwej orientacji życiowej, ten tak łatwo nie zejdzie na bezdroża, ten nie pozwoli pogrążyć się w ciemnościach. Bóg świeci nad nami tak długo, póki nie zejdziemy do podziemi naszej pychy i egoizmu. Ale i do głębin naszej nędzy sięga miłosierdzie Boże. Światło Boże przenika lody ludzkich serc, byleby odnalazło odrobinę dobrej woli i ufności. Tak o tym mówi św. Bernard:

„Miłosierdzie Boże jest studnią niezgłębioną, z której czerpiemy naczyniem ufności, a kto ma większe naczynie, ten więcej łask odnosi”.

ks. Franciszek Grudniok

Pani nasza Jasnogórska

Pani nasza Jasnogórska, Najświętsza Matko Jezusa Chrystusa, naszego Arcykapłana. Ciebie Syn Twój uczynił Matką wszystkich kapłanów, kiedy umiłowanego ucznia swojego oddał Tobie na Syna. Dlatego Ciebie, Matko Kapłanów, prosimy, abyś się opiekowała tymi, których Syn Twój wybiera na swoich zastępców, uczestników kapłańskiej godności. Oręduj za nimi, aby łaski powołania kapłańskiego nie stracili, ale pozostali jej wierni do końca, pracując gorliwie nad sercami powierzonymi ich pieczy. Prosimy Cię, Matko Kapłanów, aby ojcowie i matki z radością oddawali swoich synów na kapłańską służbę Synowi Twojemu. Nam zaś wyjednaj zrozumienie wszystkich błogosławieństw, jakie Bóg daje przez świętych kapłanów. Amen.