Jesteśmy przekonani, że wszystkie wysiłki zmierzające do przebudowy Polski pod względem społecznym, gospodarczym i politycznym, nie muszą się kłócić z dorobkiem Narodu Przeciwnie, muszą się liczyć z tym, że Naród, który współdziała w wielkim trudzie w dziele odnowy, chce to dzieło prowadzić z wiarą w Boga Ojca wszechmogącego. (…). Chce, by z jego pracą łączyło się błogosławione, pełne miłości i pokoju dzieło Kościoła Chrystusowego, w ziemi narodu ochrzczonego – błogosławiony kard. Stefan Wyszyński