„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (J 11, 25)

Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas największym i najpiękniejszym darem życia. Trwając w radosnej wdzięczności Bogu życzę, aby uwielbiony Pan prowadził, błogosławił i obdarzał wszelkimi darami według miary swojej hojności.

Niech Maryja – Matka Zmartwychwstałego Chrystusa, Pani z Jasnej Góry, zawsze wstawia się u Boga i oręduje we wszelkich potrzebach.

Błogosławionych i radosnych świąt Wielkanocnych!

o. Arnold Chrapkowski
generał Zakonu Paulinów

 

Drodzy Pielgrzymi, Przyjaciele i Dobrodzieje Jasnej Góry!

„Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”. (Kol 3, 1)

Radość Wielkiejnocy to obecność Pana Zmartwychwstałego w naszym życiu. Ten, który żyje, pragnie dotknąć serc naszych łaską swego zmartwychwstania. A jak pierwszych apostołów uczynił swoimi świadkami, tak również i nas czyni świadkami swej paschy. Wznośmy swe serca w górę. Patrzmy na Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Miejmy w Nim utkwiony wzrok naszej duszy, by razem z Nim żyć i służyć braciom.

Na radosne dni świąt paschalnych, wraz ze wspólnotą Ojców i Braci Klasztoru Jasnogórskiego, składam serdeczne życzenia zapatrzenia w Pana Zmartwychwstałego i czerpania z Niego sił do dzielenia się radością Ewangelii!

Maryjo, bądź przy nas, jak byłaś przy uczniach w Wieczerniku. Swym troskliwym spojrzeniem z Cudownego Obrazu Jasnogórskiego pomagaj nam „trwać jednomyślnie na modlitwie” (por. Dz 1, 12) i otwierać się na dary Pana.

Z modlitwą
o. Marian Waligóra
przeor Jasnej Góry

 

Rozradowani w Chrystusie Zmartwychwstałym!

Kościół Boży rozradował nas dzisiaj doroczną uroczystością, w której wspominamy wielkie zwycięstwo Zbawiciela świata i dusz naszych, Pana naszego i Brata, Jezusa Chrystusa, którego nam Ojciec Niebieski przysłał na ziemię na świadectwo swej przeogromnej miłości.

Gdy Chrystus wrócił po Zmartwychwstaniu na świat, aby wziąć swoje ciało, rozpoczął głoszenie radosnej i utęsknionej prawdy: „Pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam” [J14,27]. Przeszedł przez mękę, krzyż, śmierć i grób, aby dać nam pokój. Gdy się to wszystko już dokonało, Chrystus wchodzi od chwili Zmartwychwstania do wszystkich domostw, serc, ludzkich spraw i przynosi prawdziwy pokój, którego świat dać nie może, pokój, który zdobył przez własną krew, przez swą olbrzymią ofiarę i rzetelną miłość.

A więc otrzyjcie już łzy płaczący! Weselcie się w Panu i po wtóre powiadam Wam, weselcie się!!! A pokój Chrystusowy, który przewyższa wszelki umysł, niechaj strzeże serc waszych.

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski – Słowo wielkanocne 1963 r.

Niech te słowa zagoszczą w naszych sercach z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 2020 roku.

Życzy z całego serca

o. Izydor Matuszewski, generał senior