Archiwa tagu: Życzenia

4.lata obecności oo. Paulinów w Wągrowcu

Mijają 4.lata od dnia 1 września 2013 r., kiedy w wągrowieckim klasztorze powitaliśmy oo. Paulinów, którzy – na prośbę Generała Zakonu o. Izydora Matuszewskiego, za zgodą ks. abpa Józefa Kowalczyka– Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski, objęli swą opieką parafię i pocysterskie zabudowania klasztorne.

Te 4.lata przyniosły wiele korzyści duchowych i materialnych mieszkańcom naszej parafii. Znaczącej poprawie uległ stan obu świątyń, choć mamy świadomość, ile jeszcze potrzeba wysiłku, czasu i nakładów, by osiągnąć zamierzone cele.

Życzymy zatem oo. Paulinom wytrwałości i niesłabnącej energii, w dziele realizacji wszelkich zadań. Niech Matka Boża Częstochowska, nasza wągrowiecka Madonna, a także zakonni patronowie, wspomagają Was w trudzie sprawowania posługi duszpasterskiej i zakonnej, byśmy wraz z Wami mogli cieszyć się każdym dobrem, które – dzięki Waszym staraniom i modlitwie, ubogaca nasze życie duchowe i wrażliwość religijną.

Szczęść Wam Boże !

Czcigodnym Ojcom Paulinom !

W tym szczególnym dniu ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa, kiedy wraz z Wami możemy dziękować Bogu za to, że pozwolił Wam zostać kapłanami, że powołał Was byście byli Jego sługami – życzymy Wam, byście zawsze potrafili swoją postawą i służbą, ukazywać piękno powołania kapłańskiego i być zachętą dla innych, do pójścia tą drogą. Życzymy, aby Wasza służba Kościołowi, Zakonowi i całej naszej paulińskiej wspólnocie parafialnej, przynosiła nadal potrzebne owoce życia duchowego i materialnego. Niech Matka Boża Częstochowska i nasza wągrowiecka Matka Matek wspierają Was codziennie w Waszej pracy duszpasterskiej i zakonnej. Przyjmijcie też nasze podziękowanie i wdzięczność za wszelkie dokonania. Szczęść Wam Boże !
W imieniu całej wspólnoty parafialnej członkowie rad parafialnych

Życzenia na dzień Bożych Narodzin

dsc03719

Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu i dobroci pozwolił nam po raz kolejny przeżywać uroczystość Bożego Narodzenia.                         W tym szczególnym czasie łaski wzrok naszej wiary zatrzymuje się na prawdzie wydobytej z Ewangelii według św. Jana:

“Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1, 14).
W tajemnicy Narodzenia Pańskiego
Bóg rzeczywiście obdarza nas swoim odwiecznym Słowem.
Jest to słowo miłości do każdego człowieka, słowo odradzające ku pełni życia,
słowo uwalniające od wszelkiej winy,
słowo poszukujące zagubionych, by sprowadzić ich do jednej owczarni.
Ma ono swoje wyraźne oblicze i własne imię:
Jezus Chrystus, Emmanuel, czyli “Bóg z nami“.
Trzeba zatem, byśmy z wdzięcznością przyjęli przychodzącego do nas Boga,
rozpoznając w Nim także naszego Brata w człowieczeństwie,
który – choć “był na początku u Boga” i przez którego “wszystko się stało” (J 1, 2-3) – przyszedł na ziemię, a przez to wszedł w dzieje świata i ludzkości,
w historię Kościoła, narodów, rodzin i każdego człowieka;
stał się obecny w naszym narodzeniu, życiu i śmierci.

Dzieląc się z Wami radością z Narodzenia Jezusa Chrystusa, życzę, aby przedwieczne Słowo, w którym jest pełnia Życia, zostało przez Was w pełni rozpoznane i przyjęte, abyście mogli stać się prawdziwie dziećmi Bożymi (por. J 1, 12) .
Niech da Wam wszystkim potrzebną moc, abyście doświadczając na co dzień obecności
i bliskości Boga, odważnie świadczyli o prawdziwej Światłości
i opromienieni Jej blaskiem przemieniali siebie samych i otaczający Was świat.
Niech radość i pokój serca płynące z Tajemnicy Narodzenia Pańskiego przenikają całe Wasze życie i będą dla Was niewyczerpanym źródłem nadziei, miłości i pokoju.
Niech każdy dzień Nowego Roku Pańskiego 2017 będzie błogosławiony,
obfitujący we wszelakie dobro potrzebne w codziennym życiu.

Z darem modlitewnej pamięci
Wspólnota Wągrowieckiego Konwentu Paulinów

3.lata Wągrowieckiego Konwentu Paulinów

Ojcom Paulinom ! w 3.rocznicę objęcia wągrowieckiego klasztoru w opiekę duszpasterską, wszelkich łask Bożych, opieki Matki Bożej Częstochowskiej i naszej wągrowieckiej Madonny, z wyrazami szczególnego uznania za wszystko, co jest owocem Waszej wytężonej pracy, składamy najszczersze życzenia obfitości Bożych darów, które niech pozwolą Wam realizować ambitne zamierzenia dla dobra Kościoła, Zakonu i parafii. Wszystko co czynicie, niech również Wam niesie w efekcie radość, zadowolenie i spełnienie życiowych aspiracji. W tym szlachetnym dziele, niech Was też wspomaga Wasz patron Święty Paweł Pierwszy Pustelnik, a my, w miarę naszych możliwości będziemy nadal Was wspierać. Szczęść Wam Boże !

Członkowie Stowarzyszenia „Magna Carta”

Wielkanocne życzenia z Betlejem

Kochani Dobrodzieje i Przyjaciele Domu Pokoju w Betlejem
Po raz kolejny przeżywamy najważniejsze Tajemnice naszego Zbawienia. Jak wielka jest miłość Boga do nas, że pozwolił na cierpienie Swojego Jedynego Syna, by dokonał naszego odkupienia. Kochani ! Uczestnicząc w tych Wielkich Wydarzeniach Zbawczych, począwszy od Uroczystej Procesji Niedzieli Palmowej, poprzez Ostatnią Wieczerzę w Wieczerniku, czuwanie z Cierpiącym Jezusem w Getsemani, na Drodze Krzyżowej, krocząc Jego śladami aż na Kalwarię i wewnątrz Pustego Grobu Zmartwychwstałego Pana, zabieramy Was i wszystkie Wasze intencje w naszych sercach i modlitwach. Wdzięczni za tę wielką ŁASKĘ przeżywania Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy w Miejscach, gdzie dokonało się nasze ZBAWIENIE, pragniemy podzielić się z Wami tym niepojętym DAREM. Niech Zmartwychwstały Pan obdarzy Pełnią Swych Łask i błogosławi Wam i Waszym Najbliższym. Matka Najświętsza niech nam towarzyszy w dźwiganiu naszych codziennych krzyży, ale niech też będzie z nami w radosny Poranek Wielkanocny. Wdzięczne za wszelkie dobro i pamiętające w modlitwie – dzieci i siostry z Domu Pokoju w Betlejem.
s. Szczepana

Życzenia z Betlejem

Betlejem, Boże Narodzenie 2015

Narodziłem się NAGI, mówi Bóg, abyś TY potrafił wyrzekać się samego siebie. Narodziłem się UBOGI, abyś ty mógł uznać mnie za jedyne bogactwo. Narodziłem się w STAJNI, abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce. Narodziłem się BEZSILNY, abyś ty nigdy się nie lękał. Narodziłem się z MIŁOŚCI, abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość. Narodziłem się w NOCY, abyś ty uwierzył iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością. Narodziłem się W LUDZKIEJ POSTACI, abyś nigdy się nie wstydził być sobą. Narodziłem się JAKO CZŁOWIEK , abyś ty mógł się stać synem Bożym. Narodziłem się PRZEŚLADOWANY OD POCZĄTKU, abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności. Narodziłem się w PROSTOCIE, abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany. Narodziłem się W TWOIM LUDZKIM ŻYCIU, mówi BÓG, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do Domu Ojca                        /Lambert Noben/

Kochani Dobrodzieje i Przyjaciele Domu Pokoju

Niech Boży Syn, który z miłości do nas stał się człowiekiem, przeniknie nasze serca Swą Łaską, abyśmy i dziś potrafili Go rozpoznać i z wdzięcznością w sercu i wielką miłością uklęknąć przed ubogim Żłóbkiem, oddając Bożemu Dzieciątku złoto gorącej miłości, kadzidło żarliwej modlitwy oraz mirrę ofiarności i pomocy drugiemu człowiekowi. Zapewniamy serdeczną modlitwę w Grocie Narodzenia naszego Pana, w sposób szczególny w tę Świętą Noc Bożego Narodzenia. Dzieci i Siostry z Domu Pokoju w Betlejem                                                                             s. Szczepana                                                                                            Są to życzenia nadesłane od Sióstr Elżbietanek w Betlejem – w br. gościliśmy je w Klasztorze Paulinów w Wągrowcu