Anioł Pana otacza szańcem bogobojnych,

aby ich ocalić. (Ps 34, 8)