Proszę Cię, Panie, roztocz opiekę nad domownikami.
Naszą parafię weź w swą obronę i zachowaj w miłości.
W tę wieczorną godzinę proszę Cię, Panie,
za grzeszników – zawróć ich z drogi grzechów.
Prowadź zbłąkanych, czuwaj nad bezdomnymi,
a bezradnym przyjdź z pomocą.
Stań, Panie, przy tych, których nikt nie kocha,
objaw im swoją miłość.
W tę wieczorną godzinę proszę Cię, Panie,
stań przy chorych, pociesz strapionych,
umocnij wątpiących.
Proszę za dzieci, które tej nocy się narodzą
i za matki, które na świat nowe życia wydają.
Tych zaś, których do siebie tej nocy zawołasz,
zachowaj w miłości i wprowadź do swego królestwa.
W tę wieczorną godzinę proszę, wejrzyj na tych,
którzy Twojego Imienia nie znają.
Bądź przy tych, których wezwałeś,
aby nieśli światu słowa Twojej Ewangelii.
Zachowaj ich w swojej miłości.
Panie, dozwól nam wszystkim dojść do Ciebie,
do twojego Królestwa, abyśmy kochając Ciebie,
mogli na wieki radować się Twoją chwałą u Ciebie. Amen.